những lưu ý khi truyền máu toàn phẩn

  • Máu toàn phần

    Máu toàn phần

    Máu toàn phần được thu gom từ người cho máu và chứa trong túi chất dẻo vô trùng có dung dịch chống đông và các chất bảo quản. Máu toàn phần có gần như đầy đủ các thành phần của máu, gồm hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và các thành phần của huyết tương

    Chi tiết

 1