Bài viết cảm xúc

  • Thư gửi mẹ của người con bệnh máu

    Thư gửi mẹ của người con bệnh máu

    "Hình hài con khi còn là cát bụi, lớn lên dần qua tim mẹ bao dung ". Ở nơi đây con chỉ có 1 mình, cái thời tiết lành lạnh của Hà Nội làm cho con lại cảm thấy nhớ mẹ nhiều hơn và bao nhiêu kỉ niệm ngày bé ùa về trong con, làm con muốn về ngay với mẹ.

    Xem thêm

 1