Nhân lực Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An

Nhân lực Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An

Tính đến thời điểm 01/09/2019, Trung tâm có 89 cán bộ, viên chức, người lao động. Trong đó:

1. Bác sỹ (16 người)

- BSCK II: 02 người

- BSCK I: 02 người

- BS Đa khoa: 09 người

- BS Y học dự phòng: 03 người

2. Dược sĩ (06 người)

- DSCK I: 01 người

- DS Cao đẳng: 05 người

3. Điều dưỡng (24 người)

- Đại học: 03 người

- Cao đẳng: 21 người

4. Kỹ thuật viên (19 người)

- Đại học: 01 người

- Cao đẳng: 15 người

- Trung cấp: 01 người

- Thạc sỹ: 02 người

5. Cán bộ khác (24 người)

- Thạc sỹ: 01 người

- Đại học: 15 người

- Trung cấp: 01 người

- Cao đẳng: 02 người

- Hợp đồng 68: 05 người.

 

Bài viết khác

Tags: