Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM

- Tên tiếng Việt: Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Nghệ An
- Tên tiếng Anh: Nghe an Hematology and Blood Transfusion Center
- Viết tắt (theo tiếng Anh): NAHBTC
- Trụ sở (hiện tại): 60A - Tôn Thất Tùng - TP. Vinh - Nghệ An
- Ðiện thoại:     (0238) 357 67 77
- Email:       info@tthhtmnghean.vn
- Website:       http://www.tthhtmnghean.vn
- Trụ sở Trung tâm

1. Ngày thành lập: Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Nghệ An được thành lập ngày 09/9/2010 theo quyết định số 39/2010/QÐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.
2. Tổ chức Ðảng: Chi bộ  Trung tâm HH- TM trực thuộc Đảng bộ Thành phố Vinh; 
- Chi ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 3 đồng chí:
    + Đ/c Hồ Minh Nghĩa        Chức vụ: Bí thư Chi bộ;
    + Đ/c Nguyễn Tâm Thành    Chức vụ: Phó Bí thư;
    + Đ/c Nguyễn Quang Vinh    Chức vụ: Ủy viên.
- Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 6 đồng chí:
    + Đ/c Nguyễn Đình Khuê    Chức vụ: Bí thư Chi bộ;
    + Đ/c Nguyễn Thu Hằng        Chức vụ: Ủy viên;
    + Đ/c Võ Thị Mai Phương    Chức vụ: Ủy viên;
    + Đ/c Phạm Văn Thái:         Chức vụ: Ủy viên;
    + Đ/c Nguyễn Tâm Thành    Chức vụ: Ủy viên;
    + Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thu    Chức vụ: Ủy viên;
3. Ban Giám đốc: 
    + BSCK II Nguyễn Đình Khuê    Chức vụ: Giám đốc Trung tâm.     
    + BSCK II Phạm Văn Thái    Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm
4. Tổ chức Công đoàn: Công đoàn bộ phận Trung tâm Huyết học - Truyền  máu  trực thuộc Công đoàn ngành Y tế.
- Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 3 đồng chí:
    + Đ/c Nguyễn Tâm Thành    Chức vụ: Chủ tịch công đoàn;
    + Đ/c Phạm Văn Thái        Chức vụ: Ủy viên;
    + Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thu    Chức vụ: Ủy viên.
- Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 9 đồng chí:
    + Đ/c Nguyễn Tâm Thành    Chức vụ: Chủ tịch công đoàn;
    + Đ/c Phạm Văn Thái        Chức vụ: Ủy viên;
    + Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thu    Chức vụ: Ủy viên.

5. Đoàn thanh niên: Đoàn cơ sở Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An  trực thuộc Thành đoàn Vinh. 
- Ban chấp hành đoàn thanh niên Trung tâm nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 3 đồng chí:
    + Đ/c Nguyễn Thị Cẩm Thơ    Chức vụ: Bí thư đoàn Thanh niên;
    + Đ/c Phạm Quốc Hội        Chức vụ: Ủy viên;
    + Đ/c Tạ Hữu Hùng        Chức vụ: Ủy viên;
6. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm: 
Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Nghệ An có chức năng: 
+ Thực hiện và nâng cao chất lượng các xét nghiệm chuyên khoa Huyết học, tế bào, miễn dich huyết học… 
+ Tham gia tuyên truyền vận động hiến máu;
+ Thực hiện việc tiếp nhận máu, sàng lọc, sản xuất chế phẩm máu, cung cấp máu và các chế phẩm máu cho các bệnh viện trên địa bàn toàn tỉnh,
+ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa các bệnh về máu và cơ quan tạo máu, 
+ Nghiên cứu khoa học, đào tạo, hướng dẫn. chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ đối với hệ thống Huyết học - Truyền máu trong phạm vi tỉnh Nghệ an.
+ Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Huyết học - Truyền máu theo quy định của pháp luật.

Bài viết khác

Tags: