Yêu cầu báo giá dịch vụ sửa chữa Trang thiết bị chuyên dùng

Trung tâm Huyết học - Truyền máu nghệ an có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa trang thiết bị chuyện dùng...

Bài viết khác

Tags: