Yêu cầu báo giá để tham khảo xây dựng gói thầu "Mua sắm giấy tự dính 2 đế kích thước 103mmx102mmx100m phục vụ chuyên môn"

rung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm Giấy tự dính 103mm X 102mm X 100m (2 lớp đế) phục vụ chuyên môn”

Bài viết khác

Tags: