Yêu cầu báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu “Mua sắm điều hòa phục vụ chuyên môn”

Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm điều hòa phục vụ chuyên môn” 

Bài viết khác

Tags: