Xây dựng Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An "Xanh"

Hưởng ứng phong trào phát động xây dựng bệnh viện Xanh - Sạch - Đẹp của Bộ y tế, Trung tâm Huyết học tích cực triển khai hoạt động vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, nâng cao công tác quản lý chất thải y tế, hướng đến mục tiêu - xây dựng bệnh viện xanh - sạch - đẹp và đây là một tiêu chí quan trọng trong bộ 83 tiêu chí do Bộ Y tế ban hành.

Thời gian qua, Trung tâm Huyết học đã triển khai nhiều hoạt động liên quan đến mô hình quản lí chất lượng 5S và xây dựng Trung tâm xanh – sạch – đẹp sẽ nâng cao tinh thần tập thể, khuyến khích sự hòa đồng giữa tất cả mọi người, qua đó mọi người sẽ làm việc với thái độ tích cực, có trách nhiệm hơn với công việc, sàng lọc kịp thời những bất hợp lý trong quá trình xử lý công việc cũng như tác phong làm việc.

Bài viết khác

Tags: