THÔNG BÁO MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ PHẦN MỀM VÀ HỒ SƠ BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ

Hiện nay Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An có nhu cầu sử dụng hệ thống phần mềm Quản lý Khám chữa bệnh, phần mềm Quản lý xét nghiệm, phần mềm Ngân hàng máu và Bệnh án điện tử.

Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An  kính mời các đơn vị, doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm thực hiện trong lĩnh vực phần mềm nghiên cứu và báo giá hệ thống phần mềm Quản lý Khám chữa bệnh, phần mềm Quản lý xét nghiệm, phần mềm Ngân hàng máu và Bệnh án điện tử cho Trung tâm  với các yêu cầu cơ bản sau:

Bài viết khác

Tags: