Thông báo mời chào giá cho gói thầu mua sắm giấy tự dính và ruy băng mực in

Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm Giấy tự dính và Ruy băng mực in phục vụ chuyên môn” với nội dung cụ thể như sau:

Bài viết khác

Tags: