Thông báo mời chào giá bảo dưỡng điều hòa không khí

Trung tâm Huyết học truyền máu Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Bảo dưỡng điều hòa không khí" ....

 

Bài viết khác

Tags: