CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ ISO 9001:2015

Nhằm nâng cao chất lượng trong các hoạt động chuyên môn và quản lý tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu. Cấp ủy, Ban giám đốc đã chỉ đạo các khoa phòng, bộ phận triển khai áp dụng tiêu chí chất lượng ISO 9001:2015.

 

Ngày 15.11.2021 Trung tâm đã tiếp nhận đánh giá của Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert trực thuộc Tổng cục đo lường chất lượng. Qua đánh giá đoàn đã đánh giá rất cao về việc duy trì hiệu lực của HTQLCL; Các quá trình được kiểm soát chặt chẽ và không có điểm yếu đặc biệt của hệ thống. Bên cạnh những điểm mạnh trong thời gian tới Trung tâm cần nâng cao công tác quản lý, khắc phục sự không phù hợp, những điểm cần lưu ý.

Bài viết khác

Tags: