truyền máu có tốt cho sức khỏe

  • Các phản ứng khi truyền máu

    Các phản ứng khi truyền máu

    Việc chỉ định truyền máu phải đúng và hợp lý, trước mỗi trường hợp khi có quyết định truyền máu toàn phần và các chế phẩm từ máu cần phải cân nhắc kỹ

    Chi tiết

 1