hồng cầu

  • Những điều cần biết về xét nghiệm công thức máu

    Những điều cần biết về xét nghiệm công thức máu

    Máu là chất lỏng đặc biệt cung cấp dinh dưỡng và oxy tới nhiều cơ quan, cơ và mô của cơ thể. Nó cũng vận chuyển các chất thải và carbon dioxid ra khỏi cơ thể. Máu được tạo thành từ các tế bào máu và huyết tương. Có 3 loại tế bào máu: hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu

    Chi tiết

 1