các nhóm máu

  • Thông tin cơ bản về máu

    Thông tin cơ bản về máu

    Máu là một mô lỏng, lưu thông trong hệ thống tuần hoàn của cơ thể. Máu gồm hai phần chính: các tế bào máu và huyết tương.

    Chi tiết

 1