bệnh lơ xê mi tế bào tóc

  • Bệnh lý Lơ xê mi Tế bào tóc

    Bệnh lý Lơ xê mi Tế bào tóc

    Lơ xê mi tế bào tóc (Hairy Cell Leukemia - HCL) là một bệnh ác tính của tế bào dòng lympho B. Lơ xê mi tế bào tóc mang hai đặc điểm nổi bật là lách to và giảm các dòng tế bào máu.

    Chi tiết

 1