Yêu cầu báo giá các mặt hàng hóa chất, vật tư năm 2024

Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự án "Cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư năm 2024 cho Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An"......

 

Gói thầu 1 mời báo giá

Gói thầu 2 mời báo giá

Phụ lục báo giá

 

Bài viết khác

Tags: