Lớp học "Chắp Cánh Ước Mơ"

Ngoài những kiến thức văn hoá mà các bạn nhỏ của lớp học "Chắp Cánh Ước Mơ" được bổ sung trong những ngày nằm viện không được đến lớp cùng các bạn bè thì môn học năng khiếu học vẽ hay múa hát được các bạn nhỏ rất thích thú. Tất cả các bạn nhỏ đều mong muốn được sự quan tâm từ cộng đồng hơn trong lúc lịch hiến máu đều hoãn lại. Hãy cùng nhau chung tay

🤝🤝Vì ngay lúc này đây một đơn vị máu cũng rất trân quý với người bệnh🤝🤝

Bài viết khác

Tags: