hiến máu nhận đạo

  • Diễn Châu: 700 người tham gia ngày hội hiến tình nguyện đợt 2 năm 2018

    Diễn Châu: 700 người tham gia ngày hội hiến tình nguyện đợt 2 năm 2018

    Sáng 18/3, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Diễn Châu phối hợp với Trung tâm huyết học truyền máu tỉnh Nghệ An tổ chức ngày Hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2018.Đợt hiến máu này đã thu hút 700 tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên, giáo viên, nhân dân của 7 xã, thị trấn vùng giữa và 21 cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tham gia.

    Chi tiết

 1