điều trị bệnh về máu

  • Thiếu yếu tố VII bẩm sinh: Chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh nhân

    Thiếu yếu tố VII bẩm sinh: Chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh nhân

    Thiếu yếu tố VII bẩm sinh là một bệnh hiếm gặp, tỷ lệ mắc bệnh 1/500.000 không phụ thuộc vào địa lý và chủng tộc. Tuy nhiên trong cộng đồng, tỷ lệ mắc bệnh này có thể cao hơn do có cả người có triệu chứng và người không có triệu chứng. Gen sản xuất yếu tố VII nằm trên cánh dài nhiễm sắc thể 13, bệnh di truyền lặn.

    Chi tiết

 1