bệnh u lympho không hodgkin

  • Bệnh lý U Lympho không Hodgkin

    Bệnh lý U Lympho không Hodgkin

    U lympho không Hodgkin là nhóm bệnh của tổ chức lympho. Bệnh gặp ở mọi lứa tuổi, phổ biến từ 45-55 tuổi, hiếm gặp ở trẻ em. Nam có xu hướng mắc bệnh cao hơn nữ.

    Chi tiết

 1