Bệnh lý Đau tủy xương

  • Bệnh lý Đau tủy xương

    Bệnh lý Đau tủy xương

    Đau tủy xương (Multiple Myeloma: MM) là một bệnh ung thư huyết học, đặc trưng bởi sự tăng sinh ác tính tế bào dòng plasmo tiết ra protein đơn dòng trong huyết thanh và nước tiểu. 

    Chi tiết

 1