Đánh giá chất lượng bệnh viện

 

Nhằm khuyến khích, định hướng và thúc đẩy các bệnh viện tiến hành các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng bệnh viện; đồng thời chỉ ra những mặt tồn tại để bệnh viện khắc phục nhằm cung ứng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả và mang lại sự hài lòng cao nhất có thể cho người bệnh, người dân và nhân viên y tế.

Sáng nay (28/10/2019) đoàn phúc tra đánh giá chất lượng bệnh viện, bệnh viện an toàn phòng chống dịch, "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa, công khai tài chính, hướng tới sự hài lòng của người bệnh" năm 2020 do đồng chí Trần Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở y tế làm trưởng đoàn cùng các thành viên là cán bộ Sở y tế, cán bộ ngành y làm việc tại các cơ sở y tế khác.

Việc đánh giá chất lượng Bệnh viện nhằm kiểm tra việc đo lường, đánh giá sự hài lòng của người bệnh về phong cách, thái độ phục vụ cán bộ y tế, công tác phòng chống dịch, cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp và chất lượng bệnh viện năm 2020 cũng như thực hiện các hoạt động chuyên môn, làm cơ sở xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng Bệnh viện.

Sau khi đi kiểm tra thực tế và phát phiếu khảo sát tại các khoa/phòng, Đoàn đã chỉ ra cụ thể những điểm mạnh yếu của Trung tâm. Trung tâm cần nỗ lực rất nhiều trong thời gian tới để hoàn thành và đạt điểm tối đa ở một số tiêu chí đang còn tồn tại ở khoa tiết chế dinh dưỡng và phòng điều dưỡng, xây dựng hệ thống CNTT hoạt động hiệu quả, cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề cải tiến chất lượng bệnh viện...

Tại buổi làm việc đoàn phúc tra cũng đã ghi nhận những ý kiến của Trung tâm. Do dịch Covid -19 diễn biến phức tạp và Trung tâm tập trung cho việc lấy mẫu máu và cung cấp máu, nên làm giãn đoạn về việc triển khai chất lượng bệnh viện; Trung tâm chiếm 50 % công việc bảo quản và quản lý ngân hàng máu, nhưng 83 tiêu chí lại tập trung vào việc khám chữa bệnh, nên việc chấm điểm làm ảnh hưởng đến điểm trung bình của trung tâm; Đoàn đã chỉ ra nhiều nội dung thiếu sót , và Trung tâm sẽ lĩnh hội, tiếp thu các ý kiến cá nhân của đoàn và sẽ tập trung triển khai trong thời gian tới. Sẽ giao việc rõ người, rõ việc, rõ thời gian để năm tới hoàn thiện những tồn tại và tốt hơn năm nay.

Sau kết luận của đoàn kiểm tra, BSCKII - Nguyễn Đình Khuê, Phó Giám đốc Trung tâm thay mặt bệnh viện đã tiếp thu những ý kiến của đoàn kiểm tra, và mong muốn trong năm tới tập thể cán bộ viên chức đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cấp trên giao phó.

 

Bài viết khác

Tags: