Những chiếc bánh ấm áp tình người

Hôm nay không phải là ngày Tết cổ truyền đâu mọi người ạ. Mà là những ngày thắm thiết tình người. Dõi theo những thông tin của đồng bào Miền Trung ở vùng bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ và hưởng ứng chương trình quyên góp, ủng hộ của các Sở, Ban ngành đề ra Cấp ủy, Ban giám đốc, Công đoàn và ĐTN Trung tâm đã tổ chức gói bánh để gửi vào cho những người dân đang trong hoàn cảnh ngập chìm trong biển nước.

Theo ý kiến chỉ đạo của P. Giám đốc Nguyễn Đình Khuê gói bánh phải kịp thời, trao cho người dân đúng thời điểm, bánh phải đảm bảo chất lượng, đặc biệt là CBVC, NLĐ phải đồng lòng, quyết tâm cao để hoàn thành.

Một bệnh nhân đang điều trị ở khoa Bệnh máu được biết Trung tâm tổ chức gói bánh để ủng hộ đồng bào miền Trung liền đăng ký tham gia qua tâm sự chị bày tỏ “𝑀𝑎̂́𝑦 ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑥𝑒𝑚 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑚𝑎̣𝑛𝑔, 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑎̂𝑛 𝑜̛̉ 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 𝑙𝑢̃ 𝑘ℎ𝑜̂̉ 𝑞𝑢𝑎́ 𝑚𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑎̀𝑜 đ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 đ𝑜̛̃ ℎ𝑜̣, 𝑛𝑒̂𝑛 𝑞𝑢𝑎 đ𝑎̂𝑦 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑔𝑜́𝑝 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑎̂𝑛 𝑡𝑎 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜́𝑛𝑔 𝑣𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑞𝑢𝑎 𝑙𝑢́𝑐 ℎ𝑜𝑎̣𝑛 𝑛𝑎̣𝑛 𝑛𝑎̀𝑦”. Đây quả là một hành động đẹp, ấm lòng người “𝐿𝑎́ 𝑟𝑎́𝑐ℎ 𝑖́𝑡 đ𝑢̀𝑚 𝑙𝑎́ 𝑟𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢”. Thực sự, những lúc khó khăn hoạn nạn tinh thần dân tộc, những đức tính quý báu của con người Việt lại càng được thể hiện rõ nét.

Xin chân thành cảm ơn Cấp ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn, ĐTN đã tổ chức chương trình mang ý nghĩa thiết thực.

Bài viết khác

Tags: