quyền lợi người hiến máu

 • Thông tin quyền lợi và chế độ đối với người hiến máu tình nguyện

  Thông tin quyền lợi và chế độ đối với người hiến máu tình nguyện

  Một số thông tin đối với người hiến máu

  Ai có thể tham gia hiến máu?

  -      Tất cả mọi người từ 18 - 60 tuổi, thực sự tình nguyện hiến máu của mình để cứu chữa người bệnh.

  -     Cân nặng ít nhất là 42kg đối với phụ nữ, 45kg đối với nam giới. Lượng máu hiến mỗi lần không quá 9ml/kg cân nặng và không quá 500ml mỗi lần.

  Chi tiết

 1